tag - کارگاه

کارگاه
اعلام ویژه برنامه‌های آموزشی اختتامیه جشنواره تیتر10اعلام ویژه برنامه‌های آموزشی اختتامیه جشنواره تیتر10 ...اعلام ویژه برنامه‌های آموزشی اختتامیه ... جشنواره تیتر10 دبیرخانه جشنواره تیتر ...10 ویژه برنامه های آموزشی اختتامیه جش
جشنواره ، نشریات دانشجویی ، کارگاه‌های آموزشی ، تیتر10 ، 488 بازدید، شنبه چهارم دی ۹۵ راهنمای تصویری ثبت نام در کارگاه‌های جشنواره تیتر10راهنمای تصویری ثبت نام در کارگاه‌های جشنواره تیتر10 ...راهنمای تصویری ثبت نام در کارگاه‌های ...جشنواره تیتر10 /uploadfile/file_port ...(2)(3).PNG راهنمای تصویری ثبت نام در
تیتر10 ، کارگاه ، نشریات دانشجویی ، جشنواره ، 769 بازدید، یکشنبه یازدهم تیر ۹۶ فرصت ثبت‌نام در اختتامیه جشنواره تا 19 تیر تمدید شدفرصت ثبت‌نام در اختتامیه جشنواره تا 19 تیر تمدید شد ...فرصت ثبت‌نام در اختتامیه جشنواره تا 1 ...9 تیر تمدید شد دبیرخانه دهمین جشنواره ... رسانه و نشریات دانشجویی اعلام کرد، ب
تمدید ، ثبت نام در کارگاه ، 470 بازدید، یکشنبه هجدهم تیر ۹۶ آخرین فرصت برای ثبت‌نام در کارگاه‌های جشنواره تیتر10آخرین فرصت برای ثبت‌نام در کارگاه‌های جشنواره تیتر10 ...آخرین فرصت برای ثبت‌نام در کارگاه‌های ... جشنواره تیتر10 به گزارش دبیرخانه دهم ...ین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانش
آخرین مهلت ، تیتر10 ، کارگاه ، نشریات دانشجویی ، 657 بازدید، چهارشنبه بیست و پنجم مرداد ۹۶
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز