اخبار

لیست نشریات دریافت شده اعلام شد لیست نشریات دریافت شده اعلام شد به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی، فهرست نشریاتی که علیرغم اطلاع رسانی‌های صورت گرفته هنوز نسخه چاپی آنها تحویل دبیرخانه نشده است، در ذیل اعلام می‌شود. یکشنبه بیست و دوم اسفند ۹۵ آمار آثار آمار آثار"بخش ویژه" راه‌یافته به مرحله دوم داوری بر حسب دستگاه به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی، دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم با 56.41 درصد بیشترین آثار را در بین راه‎یافتگان به مرحله دوم داوری "بخش ویژه" دارند و دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت با 39.31 درصد و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با 4.28 درصد در رتبه بعدی هستند. یکشنبه بیست و دوم اسفند ۹۵ آمار آمار "آثار برگزیده" راه‌یافته به مرحله دوم داوری بر حسب دستگاه به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی، از مجموع 972 اثر راه‌یافته به مرحله دوم در بخش آثار برگزیده، به ترتیب 60.49، 36.21 و 3.30درصد متعلق به دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت و واحدهای دانشگاه آزاد هستند. یکشنبه بیست و دوم اسفند ۹۵ آمار آمار "نشریات برگزیده" راه‌یافته به مرحله دوم داوری بر حسب دستگاه به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی، 60.06 درصد نشریات راه‌یافته به مرحله دوم داوری متعلق به دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، 34.83 درصد متعلق به دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت و 5.11 درصد نشریات راه‎یافته به مرحله دوم نیز متعلق به واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی هستند. یکشنبه بیست و دوم اسفند ۹۵ لیست نشریات دریافت شده اعلام می‌شود لیست نشریات دریافت شده اعلام می‌شود به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی، جهت اطلاع و اطمینان خاطر صاحبان نشریات برگزیده در مرحله اول، لیست نشریاتی که نسخه چاپی آنها تا امروز( یکشنبه 22 اسفند) توسط دبیرخانه دریافت شده است، پس از پایان وقت اداری منتشر می‌شود. یکشنبه بیست و دوم اسفند ۹۵
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب