نشریاتی که هیئت تحریریه آنها از دانشگاه های مختلف است چگونه باید ثبت اثر کنند؟ یعنی اگر نشریه در یک دانشگاه منتشر می‌شود ولی دانشجویانی از دانشگاههای دیگر عضو هیئت تحریریه آن هستند چگونه باید ثبت اثر کنند؟

چهارشنبه هشتم دی ۹۵
نشریاتی که هیئت تحریریه آنها از دانشگاه های مختلف است چگونه باید ثبت اثر کنند؟ یعنی اگر نشریه در یک دانشگاه منتشر می‌شود ولی دانشجویانی از دانشگاههای دیگر عضو هیئت تحریریه آن هستند چگونه باید ثبت اثر کنند؟
پاسخ: نشریه باید توسط دانشجویان همان دانشگاهی که در آنجا منتشر می‌شود ثبت شود. اگر نویسنده دانشجوی دانشگاه دیگری است باید یکی از دانشجویان دانشگاهی که نشریه در آنجا منتشر شده ( مانند مدیر مسئول یا سردبیر نشریه) مطلب آن نویسنده را ثبت کند  اما در جواب به سوال "آیا شما صاحب اثر هستید"  گزینه خیر را انتخاب کرده و مشخصات نویسنده را درج نماید.
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز