اگر فردی در نشریات دانشگاهی غیر از دانشگاه خویش اثری منتشر کرده چه کسی باید این اثر را ثبت کند؟

یکشنبه بیست و هشتم آذر ۹۵
اگر فردی در نشریات دانشگاهی غیر از دانشگاه خویش اثری منتشر کرده چه کسی باید این اثر را ثبت کند؟
اثر باید توسط مدیر مسئول و یا یکی از اعضای دانشگاهی که آن نشریه در آن منتشر شده ثبت شود و صاحب اثر نباید این اثر را ثبت کند چرا که آثار هر شخص توسط کارشناس همان دانشگاه بررسی می‌شود و برای مثال دانشگاه زاهدان نمی‌تواند آثار دانشگاه بابل را تایید کند.
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز