در بخش آثار برگزیده رسته تیتر اگر نویسنده تیتر و نویسنده متن با هم فرق داشته باشد،در قسمت نام صاحب اثر اسم چه کسی باید نوشته شود؟

یکشنبه بیست و هشتم آذر ۹۵
در بخش آثار برگزیده رسته تیتر اگر نویسنده تیتر و نویسنده متن با هم فرق داشته باشد،در قسمت نام صاحب اثر اسم چه کسی باید نوشته شود؟
نام نویسنده متن باید به عنوان صاحب اثر درج شود.
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز