در بخش آثار برگزیده چه فایلی را باید ارسال کنیم؟ کل نشریه؟ و یا فایل همان اثر را به تنهایی ارسال کنیم ؟

یکشنبه بیست و هشتم آذر ۹۵
در بخش آثار برگزیده چه فایلی را باید ارسال کنیم؟ کل نشریه؟ و یا فایل همان اثر را به تنهایی ارسال کنیم ؟
در بخش آثار برگزیده از فرستادن فایل کل نشریه اجتناب شود و همچنین از ارسال فایل اثر( مانند word یک مقاله) پرهیز گردد که در غیر این‌صورت آثار ارسالی از داوری حذف می‌شو‎‎‎‎ند. البته به استثنای رسته صفحه آرائی و گرافیک که صاحب اثر باید کل نشریه را برای شرکت و داوری ارسال کند.‌‌‌‌‌‎     ‌‎‎‎
در هر کدام از رسته‌ها باید فایل همه صفحاتی که مطلب مورد نظر در آن چاپ شده ارسال شود و اگر مطلب مورد نظر چند صفحه را به خود اختصاص داده است تمام صفحات را فشرده( rar  ) کرده و سپس ارسال کنید.
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز