چه نوع نشریاتی را می توان در بخش نشریات علمی ثبت کرد؟

یکشنبه بیست و هشتم آذر ۹۵
چه نوع نشریاتی را می توان در بخش نشریات علمی ثبت کرد؟
در بخش نشریه های علمی –تخصصی مثل علوم انسانی و علوم پایه ، و...تنها نشریاتی که از کمیته ناظر بر نشریات مجوز انتشار نشریه علمی دارند ,،می توانند شرکت کنند
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز