اخبار

آمار آمار "آثار برگزیده" راه‌یافته به مرحله دوم داوری بر حسب دستگاه به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی، از مجموع 972 اثر راه‌یافته به مرحله دوم در بخش آثار برگزیده، به ترتیب 60.49، 36.21 و 3.30درصد متعلق به دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت و واحدهای دانشگاه آزاد هستند. یکشنبه بیست و دوم اسفند ۹۵ آمار آمار "نشریات برگزیده" راه‌یافته به مرحله دوم داوری بر حسب دستگاه به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی، 60.06 درصد نشریات راه‌یافته به مرحله دوم داوری متعلق به دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، 34.83 درصد متعلق به دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت و 5.11 درصد نشریات راه‎یافته به مرحله دوم نیز متعلق به واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی هستند. یکشنبه بیست و دوم اسفند ۹۵ لیست نشریات دریافت شده اعلام می‌شود لیست نشریات دریافت شده اعلام می‌شود به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی، جهت اطلاع و اطمینان خاطر صاحبان نشریات برگزیده در مرحله اول، لیست نشریاتی که نسخه چاپی آنها تا امروز( یکشنبه 22 اسفند) توسط دبیرخانه دریافت شده است، پس از پایان وقت اداری منتشر می‌شود. یکشنبه بیست و دوم اسفند ۹۵ صاحبان آثار برگزیده در رسته گرافیک و صفحه آرائی باید نسخه چاپی نشریه خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند صاحبان آثار برگزیده در رسته گرافیک و صفحه آرائی باید نسخه چاپی نشریه خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی، پس از مشخص شدن برگزیدگان مرحله اول داوری در بخش آثار برگزیده، صاحبان آثار برگزیده در رسته گرافیک و صفحه آرائی باید نسخه چاپی نشریه‌ای را که در مرحله اول داوری این رسته برگزیده شده است به دبیرخانه جشنواره پست کنند. شنبه بیست و یکم اسفند ۹۵ نتایج مرحله اول داوری سایر بخش‌های جشنواره تیتر10 اعلام شد نتایج مرحله اول داوری سایر بخش‌های جشنواره تیتر10 اعلام شد به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی، بعد از اعلام برگزیدگان مرحله اول داوری در بخش نشریات، 40 اثر برگزیده در هر رسته از بخش‌های "آثار برگزیده"، "بخش مجازی"، "بخش ویژه" و "نویسندگان برتر" که به مرحله دوم داوری راه یافته‌اند مشخص شد. چهارشنبه هجدهم اسفند ۹۵
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب