تیتر10

تیتر10
نشریه علمی -تخصصی کشاورزی و دامپزشکی به بخش نشریات برگزیده جشنواره اضافه شدنشریه علمی -تخصصی کشاورزی و دامپزشکی به بخش نشریات برگزیده جشنواره اضافه شد ...نشریه علمی -تخصصی کشاورزی و دامپزشکی ...به بخش نشریات برگزیده جشنواره اضافه ش ...د با اضافه شدن نشریه علمی- تخصصی کشاو
جشنواره ، تیتر10 ، نشریات ، کشاورزی ، 52 بازدید، دوشنبه بیست و دوم آذر ۹۵ محتوای بخش مجازی جشنواره محتوای بخش مجازی جشنواره "تیتر10" اعلام شد ...محتوای بخش مجازی جشنواره "تیتر10" اعل ...ام شد دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و ...نشریات دانشجویی محتوای بخش مجازی جشنو
تیتر10 ، جشنواره دانشجویی ، بخش مجازی ، 190 بازدید، سه شنبه بیست و سوم آذر ۹۵ شاخص‌های داوری آثار ارسالی به جشنواره تیتر10 مشخص شدشاخص‌های داوری آثار ارسالی به جشنواره تیتر10 مشخص شد ...شاخص‌های داوری آثار ارسالی به جشنواره ... تیتر10 مشخص شد دبیرخانه دهمین جشنوار ...ه رسانه و نشریات دانشجویی،شاخص‌های دا
جشنواره ، نشریات دانشجویی ، داوری ، تیتر10 ، 185 بازدید، یکشنبه بیست و هشتم آذر ۹۵ راهنمای تصویری کاهش حجم فایل های پی دی افراهنمای تصویری کاهش حجم فایل های پی دی اف ...راهنمای تصویری کاهش حجم فایل های پی د ...ی اف حجم فایل های ارسالی خود به جشن ...واره را می توانید با مطالعه فایل زیر
جشنواره ، تیتر10 ، راهنما ، کاهش حجم ، 124 بازدید، چهارشنبه بیست و چهارم آذر ۹۵ مهلت ثبت نام و ارسال آثار تمدید نمی‌شودمهلت ثبت نام و ارسال آثار تمدید نمی‌شود ...مهلت ثبت نام و ارسال آثار تمدید نمی‌ش ...ود دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشر ...یات دانشجویی 15 دی‌ماه را آخرین مهلت
جشنواره ، تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، 110 بازدید، چهارشنبه بیست و چهارم آذر ۹۵ دعوت به تولید نشریات در بخش مجازیدعوت به تولید نشریات در بخش مجازی ...دعوت به تولید نشریات در بخش مجازی دبی ...رخانه جشنواره از فعالان نشریات دانشگا ...ه‌ها خواست تا نسبت به تولید نشریات مو
جشنواره ، نشریات دانشجویی ، تیتر10 ، بخش مجازی ، 63 بازدید، یکشنبه بیست و هشتم آذر ۹۵ ثبت‌نام بیش از 100 دانشگاه در دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجوییثبت‌نام بیش از 100 دانشگاه در دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی ...ثبت‌نام بیش از 100 دانشگاه در دهمین ج ...شنواره رسانه و نشریات دانشجویی آخرین ...آمارهای سامانه ثبت‌نام در جشنواره نشا
جشنواره ، نشریات دانشجویی ، تیتر10 ، آمار ثبت نام ، 89 بازدید، دوشنبه بیست و نهم آذر ۹۵ جزئیات کامل بخش مجازی جشنواره اعلام شدجزئیات کامل بخش مجازی جشنواره اعلام شد ...جزئیات کامل بخش مجازی جشنواره اعلام ش ...د دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشری ...ات دانشجویی، جزئیات کامل بخش پنج‌گانه
جشنواره ، تیتر10 ، بخش مجازی ، نشریات دانشجویی ، 210 بازدید، دوشنبه بیست و نهم آذر ۹۵ بخش کارشناسان برتر نشریات به جشنواره اضافه شد.بخش کارشناسان برتر نشریات به جشنواره اضافه شد. ...بخش کارشناسان برتر نشریات به جشنواره ...اضافه شد. دبیرخانه جشنواره رسانه ونشر ...یات دانشجویی "تیر10"اعلام کرد باتوجه
جشنواره ، تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، کارشناسان برتر ، 121 بازدید، سه شنبه سی ام آذر ۹۵ ثبت بیش از 1342 اثر در بخش آثار برگزیده جشنوارهثبت بیش از 1342 اثر در بخش آثار برگزیده جشنواره ...ثبت بیش از 1342 اثر در بخش آثار برگزی ...ده جشنواره در بیستمین روز از ثبت نام ...جشنواره بیش از 1342 اثر در بخش آثار ب
جشنواره ، نشریات دانشجویی ، آثار برگزیده ، تیتر10 ، 92 بازدید، سه شنبه سی ام آذر ۹۵
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب