در بخش آثار برگزیده رسته تیتر اگر نویسنده تیتر و نویسنده متن با هم فرق داشته باشد،در قسمت نام صاحب اثر اسم چه کسی باید نوشته شود؟

یکشنبه بیست و هشتم آذر ۹۵
در بخش آثار برگزیده رسته تیتر اگر نویسنده تیتر و نویسنده متن با هم فرق داشته باشد،در قسمت نام صاحب اثر اسم چه کسی باید نوشته شود؟
نام نویسنده متن باید به عنوان صاحب اثر درج شود.
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیساخت سایت بهترین سایت سازطراحی سایت سایت ساز فروشگاه ساز ساخت فروشگاه اینترنتی