آیا در بخش مجازی می‌توانیم بصورت گروهی شرکت کنیم؟

یکشنبه بیست و هشتم آذر ۹۵
آیا در بخش مجازی می‌توانیم بصورت گروهی شرکت کنیم؟
در بخش مجازی همچون بخش نشریات فقط مدیر مسئول به رسمیت شناخته می‌شود.
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب