اگر در مراحل ثبت نام اطلاعات را اشتباه وارد کرده باشیم آیا ویرایش اطلاعات امکان پذیر است؟

شنبه بیست و هفتم آذر ۹۵
اگر در مراحل ثبت نام اطلاعات را اشتباه وارد کرده باشیم آیا ویرایش اطلاعات امکان پذیر است؟
 بله، در صورتی که اثری ثبت نکرده باشید امکان ویرایش اطلاعات توسط دبیرخانه وجود دارد،  موضوع را به دبیرخانه اطلاع دهید تا دبیرخانه اطلاعات را برای شما اصلاح کند 
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب