پرسش های متداول

نشریاتی که هیئت تحریریه آنها از دانشگاه های مختلف است چگونه باید ثبت اثر کنند؟ یعنی اگر نشریه در یک دانشگاه منتشر می‌شود ولی دانشجویانی از دانشگاههای دیگر عضو هیئت تحریریه آن هستند چگونه باید ثبت اثر کنند؟
پاسخ: نشریه باید توسط دانشجویان همان دانشگاهی که در آنجا منتشر می‌شود ثبت شود. اگر نویسنده دانشجوی دانشگاه دیگری است باید یکی از دانشجویان دانشگاهی که نشریه در آنجا منتشر شده ( مانند مدیر مسئول یا سردبیر نشریه) مطلب آن نویسنده را ثبت کند  اما در جواب به سوال "آیا شما صاحب اثر هستید"  گزینه خیر را انتخاب کرده و مشخصات نویسنده را درج نماید.
آیا نشریاتی که مدیر مسئول آنها دانشجو نیست می‌توانند در جشنواره شرکت کنند؟
خیر . تنها نشریاتی که مدیر مسئول آنها دانشجو است، می‌توانند در جشنواره شرکت کنند.
اگر فردی در نشریات دانشگاهی غیر از دانشگاه خویش اثری منتشر کرده چه کسی باید این اثر را ثبت کند؟
اثر باید توسط مدیر مسئول و یا یکی از اعضای دانشگاهی که آن نشریه در آن منتشر شده ثبت شود و صاحب اثر نباید این اثر را ثبت کند چرا که آثار هر شخص توسط کارشناس همان دانشگاه بررسی می‌شود و برای مثال دانشگاه زاهدان نمی‌تواند آثار دانشگاه بابل را تایید کند.
آیا در بخش مجازی می‌توانیم بصورت گروهی شرکت کنیم؟
در بخش مجازی همچون بخش نشریات فقط مدیر مسئول به رسمیت شناخته می‌شود.
نشریاتی که چند موضوع را پوشش می‌دهند در کدام بخش می‌توانند ثبت نام کنند؟
اگر مطالب نشریه در یک موضوع بیش از سایر موضوعات است باید در همان موضوع ثبت شود مثلا نشریه‌ای که هم مطالب سیاسی و هم فرهنگی و علمی دارد اما بخش عمده به مطالب سیاسی اختصاص دارد باید در بخش نشریات سیاسی ثبت شود.
اما اگر مطالب آنچنان پراکنده است که سهم همه موضوعات اندک است و یا آنقدر به هم نزدیک است که قابل تفکیک و تشخیص نیست که آن نشریه بیشتر بر روی چه موضوعی تمرکز داشته است، باید در قسمت نشریات عمومی ثبت شود.
 
آیا امکان ثبت اثر به صورت گروهی وجود دارد؟
 بله, در قسمت نام صاحب اثر اسم افراد نوشته شود.
 
آیا برای ارسال آثار محدودیتی وجود دارد؟
خیر هیچ محدودیتی در بخش ارسال آثار وجود ندارد اما هر اثر باید جدا ثبت شود.
در بخش آثار برگزیده چه فایلی را باید ارسال کنیم؟ کل نشریه؟ و یا فایل همان اثر را به تنهایی ارسال کنیم ؟
در بخش آثار برگزیده از فرستادن فایل کل نشریه اجتناب شود و همچنین از ارسال فایل اثر( مانند word یک مقاله) پرهیز گردد که در غیر این‌صورت آثار ارسالی از داوری حذف می‌شو‎‎‎‎ند. البته به استثنای رسته صفحه آرائی و گرافیک که صاحب اثر باید کل نشریه را برای شرکت و داوری ارسال کند.‌‌‌‌‌‎     ‌‎‎‎
در هر کدام از رسته‌ها باید فایل همه صفحاتی که مطلب مورد نظر در آن چاپ شده ارسال شود و اگر مطلب مورد نظر چند صفحه را به خود اختصاص داده است تمام صفحات را فشرده( rar  ) کرده و سپس ارسال کنید.
چه نوع نشریاتی را می توان در بخش نشریات علمی ثبت کرد؟
در بخش نشریه های علمی –تخصصی مثل علوم انسانی و علوم پایه ، و...تنها نشریاتی که از کمیته ناظر بر نشریات مجوز انتشار نشریه علمی دارند ,،می توانند شرکت کنند
آیا یک اثر یا یک نشریه را می‌توان در دو رسته ثبت کرد؟
خیر ,هر نشریه و هر اثر صرفا در یک رسته باید ثبت شوند، البته در بخش ویژه و بخش نویسندگان برتر الزامی برای عدم ثبت آثار در بخش آثار برگزیده نیست. به عبارت دیگر می‎توان یک مقاله را هم در بخش آثار برگزیده ثبت کرد و هم در بخش ویژه و هم در بخش نویسندگان برتر.
اگر در مراحل ثبت نام اطلاعات را اشتباه وارد کرده باشیم آیا ویرایش اطلاعات امکان پذیر است؟
 بله، در صورتی که اثری ثبت نکرده باشید امکان ویرایش اطلاعات توسط دبیرخانه وجود دارد،  موضوع را به دبیرخانه اطلاع دهید تا دبیرخانه اطلاعات را برای شما اصلاح کند 
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز