دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی

لیست نشریات دریافت شده اعلام شدلیست نشریات دریافت شده اعلام شد به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی، فهرست نشریاتی که علیرغم اطلاع رسانی‌های صورت گرفته هنوز نسخه چاپی آنها تحویل دبیرخانه نشده است، در ذیل اعلام می‌شود. آمار آثارآمار آثار"بخش ویژه" راه‌یافته به مرحله دوم داوری بر حسب دستگاه به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی، دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم با 56.41 درصد بیشترین آثار را در بین راه‎یافتگان به مرحله دوم داوری "بخش ویژه" دارند و دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت با 39.31 درصد و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با 4.28 درصد در رتبه بعدی هستند. آمار آمار "آثار برگزیده" راه‌یافته به مرحله دوم داوری بر حسب دستگاه به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی، از مجموع 972 اثر راه‌یافته به مرحله دوم در بخش آثار برگزیده، به ترتیب 60.49، 36.21 و 3.30درصد متعلق به دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت و واحدهای دانشگاه آزاد هستند. آمار آمار "نشریات برگزیده" راه‌یافته به مرحله دوم داوری بر حسب دستگاه به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی، 60.06 درصد نشریات راه‌یافته به مرحله دوم داوری متعلق به دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، 34.83 درصد متعلق به دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت و 5.11 درصد نشریات راه‎یافته به مرحله دوم نیز متعلق به واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی هستند. لیست نشریات دریافت شده اعلام می‌شودلیست نشریات دریافت شده اعلام می‌شود به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی، جهت اطلاع و اطمینان خاطر صاحبان نشریات برگزیده در مرحله اول، لیست نشریاتی که نسخه چاپی آنها تا امروز( یکشنبه 22 اسفند) توسط دبیرخانه دریافت شده است، پس از پایان وقت اداری منتشر می‌شود. صاحبان آثار برگزیده در رسته گرافیک و صفحه آرائی باید نسخه چاپی نشریه خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنندصاحبان آثار برگزیده در رسته گرافیک و صفحه آرائی باید نسخه چاپی نشریه خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی، پس از مشخص شدن برگزیدگان مرحله اول داوری در بخش آثار برگزیده، صاحبان آثار برگزیده در رسته گرافیک و صفحه آرائی باید نسخه چاپی نشریه‌ای را که در مرحله اول داوری این رسته برگزیده شده است به دبیرخانه جشنواره پست کنند. نتایج مرحله اول داوری سایر بخش‌های جشنواره تیتر10 اعلام شدنتایج مرحله اول داوری سایر بخش‌های جشنواره تیتر10 اعلام شد به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی، بعد از اعلام برگزیدگان مرحله اول داوری در بخش نشریات، 40 اثر برگزیده در هر رسته از بخش‌های "آثار برگزیده"، "بخش مجازی"، "بخش ویژه" و "نویسندگان برتر" که به مرحله دوم داوری راه یافته‌اند مشخص شد. اصلاحیه: لیست برگزیدگان نشریات زبان‌های محلی و کاغذی – الکترونیکی تصحیح شداصلاحیه: لیست برگزیدگان نشریات زبان‌های محلی و کاغذی – الکترونیکی تصحیح شد به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی، باتوجه به خطای انسانی پیش آمده در اعلام لیست برگزیدگان مرحله اول نشریات زبان‌های محلی و نشریات کاغذی - الکترونیکی، لیست قبلی این دو بخش تصحیح شده و برگزیدگان نهایی مرحله اول این دو رسته در فایل‌های ضمیمه شده اعلام می‌شود
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب